נעליים אנטי  סטטיות

נעליים אנטי סטטיות נועדו לשימוש כאשר צריך להקטין למינימום הצטברות אלקטרו סטטית, על ידי פיזור מטענים אלקטרו סטטיים.

הן משמשות למניעת הסכנה, שחומרים או אדים דליקים, למשל יוצתו על ידי ניצוץ וכאשר סכנה של הלם חשמלי ממכשיר חשמלי או מחלקים חיים, לא סולקה לחלוטין.

 

על אף האמור לעיל, יש לזכור שנעליים אנטיסטטיות, אינן יכולות לספק הגנה ראויה מפני הלם חשמלי, מפני שהן מספקות התנגדות רק בין הנעל לרצפה. אם סכנת ההלם החשמלי לא סולקה לחלוטין, חובה לנקוט באמצעים נוספים למניעת סכנה זו. אמצעים אילו יחד עם הבדיקות הנוספות, המפורטות להלן, יהוו חלק שגרתי בתוכנית למניעת תאונות במקום העבודה.

ידוע מניסיון, שלצורך פיזור מטענים מטענים אלקטרוסטטיים במוצר, נתיב הפיזור חייב להיות בדרך כלל, בעל התנגדות, שאינה גדולה מ-1000 מגאום, במשך כל תקופת השימוש במוצר.

עבור מוצר חדש הגבול התחתון של ההתנגדות נקבע כ-100 קילואום וזאת כדי להבטיח מידה מסוימת של הגנה מפני הלם חשמלי, שעובד במתח זינה של עד 250 וואט. על כל פנים, המשתמש חייב להיות מודע לכך, שבתנאים מסוימים ההגנה שמספקות הנעליים, עלולה להיות מספקת ולכן עליו לנקוט תמיד באמצעים נוספים, להבטחת המשתמש.

ההתנגדות החשמלית של נעליים כאלה, עשויה להשתנות באופן משמעותי בגלל כפיפה, זיהומים או לחות. בתנאי רטיבות, נעליים אלו לא ימלאו את יעודן. לכן חשוב להבטיח שהמוצר מסוגל למלא את ייעודו כמפזר מטענים אלקטרוסטטיים ושמירה מסוימת של הגנה, תישמר במשך כל חייו.

 

רצוי שהמשתמש יקבע לעצמו שיטה לבדיקת ההתנגדות החשמלית של הנעליים במקום העבודה, ויבדוק את הנעליים במרווחי זמן קבועים. אם משתמשים בנעליים בתנאים שבהם הסוליה עלולה להזדהם, יבדוק המשתמש את התכונות המוליכות של הנעליים, לפני כל כניסה לאזור סכנה.

כשמשתמשים בנעליים אנטיסטטיות, התנגדות חומר הריצוף תהיה כזאת, שלא תבטל את ההגנה שמספקות הנעליים.

יש להקפיד שבעת השימוש, לא יוכנס כל אלמנט מבודד בין הרפידה של הנעל, לבין הרגל. אם מכניסים אלמנט כלשהו בין הרפידה לבין הרגל, יש לבדוק את התכונות המוליכות של הנעל, יחד עם אלמנט נוסף זה.